[Mini Event] Mùa Hè Năng Động

03:18 AM [1/7/2022]

 

 • Thời gian5h ngày 18/06/2024 - 5h ngày 8/07/2024.
 • Tên sự kiện: Mùa Hè Năng Động.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   

Võ Lâm Thiên Tuyệt
              NPC Tình Nhi

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Làm trà Dâu.
  • Làm trà Trái Cây.
  • Mua Dâu.
  • Mua Trái Cây.

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Túi Mùa Hè
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 8/7/2024.
Huy Hiệu Tân Binh
Nước Đá
Mở từ Túi Mùa Hè.
Huy Hiệu Tướng Sĩ
Lá Trà Xanh
Mở từ Túi Mùa Hè.
Huy Hiệu Tân Binh
Dâu

Mua từ NPC

Giá 20 vạn lượng/1 vật phẩm
(Máy chủ Thanh Vân có giá 10 vạn lượng/1 vật phẩm)

Huy Hiệu Tướng Sĩ
Trái Cây
Mua từ NPC
Giá 1 xu/1 vật phẩm
Huy Hiệu Tân Binh
Kem Trái Cây
Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng trà Trái Cây.
Huy Hiệu Đại Tướng
Trà Dâu
 • Sử dụng tối đa 800 Trà Dâu/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 888 Trà Trái Cây/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 8/7/2024.
Huy Hiệu Sao Vàng
Trà Trái Cây

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Túi Mùa Hè:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Túi Mùa Hè
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 15
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 15
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 30
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 10
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 15
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 5

 

Công thức làm Trà

Công thức Thành phẩm
Nước Đá(x20) + Lá Trà Xanh(x20) + Dâu(x1) Trà Dâu
Nước Đá(x20) + Lá Trà Xanh(x20) + Trái cây(x1) Trà Trái Cây

Phần thưởng

Trà Dâu

Sử dụng Trà Dâu sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
  Các nhân sĩ ở máy chủ Thanh Vân sẽ nhận được 3.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn

Trà Trái Cây

Sử dụng Trà Trái Cây sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Võ lâm mật tịch

Đại thành bí kiếp 90 (Cụm 2 không có

Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Thần Tài (Cụm 2, Bạch Vân không có)
Trang bị Nhu Tình (Ngẫu Nhiên) Trang bị Hiệp Cốt (Ngẫu Nhiên)
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (Thanh Vân không có) An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn (Thanh Vân không có)
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội (Thanh Vân không có) An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ (Thanh Vân không có)
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2 không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2 không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2 không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2 không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2, Bạch Vân không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2, Bạch Vân không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT1, Thanh Vân, Minh Sơn không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT1, Thanh Vân, Minh Sơn không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Kem Trái Cây
Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim (Cụm 2, Bạch Vân không có)

Phần thưởng mốc Trà Trái Cây máy chủ Thiên Tuyệt 1 và Minh Sơn
Mốc 200 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) x30
Mốc 600 nhận Bí Tịch Võ Lâm (khóa) x10
Mốc 800 nhận Huyết Chân Đơn (khóa) x20
Phần thưởng mốc Trà Trái Cây máy chủ Bạch Vân
Mốc 200 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa) x15
Mốc 600 nhận Bí Tịch Võ Lâm (khóa) x10
Mốc 800 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) x100
Phần thưởng mốc Trà Trái Cây máy chủ Hàn Sơn, Nghinh Sơn, Phụng Sơn
Mốc 200 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa) x15
Mốc 600 nhận Quế Hoa Tửu (khóa) x15
Mốc 800 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) x100
Phần thưởng mốc Trà Trái Cây máy chủ Thanh Vân
Mốc 200 nhận Mã bài (khóa) (30 ngày)
Mốc 600 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa) x30
Mốc 800 nhận Quế Hoa Tửu (khóa) x20

 

Lưu Ý: Các vật phẩm khóa sẽ gộp chung với các vật phẩm cùng loại không khóa. Quý nhân sĩ hãy cất các vật phẩm vào rương trước khi nhận mốc.

 

Hoạt động chăm sóc Cây Phượng


Vị trí cây phượng: bản đồ Minh Nguyệt trấn tọa độ 204/194
 


Tưới nước chăm sóc cay phượng:

 

- Nhận thùng nước (rỗng)  từ hoạt động (1 thùng mỗi hoạt động), sử dụng sự kiện.
- Dùng thùng nước (rỗng)   múc nước tại các hồ nước (bản đồ Minh Nguyệt Trấn) để nhận thùng nước (đầy)  (nhận ngẫu nhiên từ 1-10 thùng mỗi lần múc nước), các nhân sĩ có thể tham khảo quanh tọa độ (204/200), (198/198) 
- Sử dụng thùng nước (đầy) tưới nước cho cây phượng: mỗi lượt tưới sẽ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm và 5 điểm tích lũy
- Mỗi nhân vật tưới tối đa 10 lần/1 ngày

Bắt sâu chăm sóc cây phượng:

 

- Bắt sâu tại cây phượng: tiêu tốn 10 vạn lượng/1 lần bắt sâu
- Mỗi lần bắt sâu sẽ nhận được 250.000 điểm kinh nghiệm và 10 điểm tích lũy
- Mỗi nhân vật có thể bắt sâu 10 lượt/ngày

 

Bón phân chăm sóc cây phượng:

- Bón phân tại cây phượng: tiêu tốn 2 xu/1 lần bón phân
- Mỗi lần bón phân sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm và 20 điểm tích lũy
- Mỗi nhân vật có thể bón phân 10 lượt/ngày

 

Mốc điểm tích lũy nhận thưởng:
Mốc 1000 điểm nhận 30.000.000 điểm kinh nghiệm
Mốc 2000 điểm nhận 50.000.000 điểm kinh nghiệm và 3 Ngọc Long Lệnh Bài (Dã Tẩu) (Khóa)
Mốc 3000 điểm nhận 100.000.000 điểm kinh nghiệm và 3 Cáp Huyết Hồng (Khóa)
Mốc 4000 điểm nhận 150.000.000 điểm kinh nghiệm và 5 Thiên Sơn Bảo Lộ (Khóa)
Mốc 5000 điểm nhận 200.000.000 điểm kinh nghiệm và 3 Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt) (Khóa)
Mốc 6000 điểm nhận 200.000.000 điểm kinh nghiệm và 150 Lễ Bao Thành Tựu (Khóa)

 

 

Hoạt động từ Kem Trái Cây

 • Vật phẩm: Kem Trái Cây nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng Trà Trái Cây  .
 • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
 • Giới hạn: Mỗi ngày thưởng thức tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
 • Phần thưởng đối với Kem Trái Cây: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.(cần có đủ 3000 Túi Mùa Hè).
 • Phần thưởng đối với Kem Trái Cây x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn. (x2 thưởng kem Trái Cây cần có đủ 5000 Túi Mùa Hè, 1000 Vạn)
 • Phần thưởng đối với Kem Trái Cây x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn. (x2 thưởng kem Trái Cây cần có đủ 8000 Túi Mùa Hè, 2000 Vạn)
 • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI KEM TRÁI CÂY, VẬY NÊN HÃY THƯỞNG THỨC CÀNG NHIỀU TRÁI CÂY X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH THƯỞNG THỨC KEM KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

   

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2 ô trống.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: