Bảo rương thần khí 120

01:28 PM [10/11/2021]

Bảo rương thần khí 120 

  • Loại: vũ khí theo ngũ hành và yêu cầu đẳng cấp 120
  • Khi mở: được chọn vũ khí mong muốn nhưng thuộc tính là ngẫu nhiên.

Thông tin vũ khí(ngẫu nhiên thuộc tính)

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: