Cụm 2 Sự Kiện mừng ngày giải phóng miền năm 30/4

02:28 AM [18/4/2022]

 

 • Thời gian18/04/2022 - 05h30 ngày 20/05/2022.
 • Tên sự kiện: Chiến Công Vang Dội.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Lãnh Nguyên Soái

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Đổi các loại huy hiệu.
  • Ghép cờ đỏ sao vàng.
  • Mua huy hiệu và ngôi sao

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Túi Chiến Công
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-05-2022.
Huy Hiệu Tân Binh
Huy Hiệu Tân Binh
Mở từ Túi Chiến Công.
Huy Hiệu Tướng Sĩ
Huy Hiệu Tướng Sĩ
Mở từ Túi Chiến Công.
Huy Hiệu Đại Tướng
Huy Hiệu Đại Tướng
 • Sử dụng tối đa 999 Huy Hiệu Đại Tướng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 850 Huy Hiệu Sao Vàng/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-05-2022.
Huy Hiệu Sao Vàng
Huy Hiệu Sao Vàng

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Túi Chiến Công:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Túi Chiến Công
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

 

Công thức đổi huy hiệu

Công thức Thành phẩm
Huy Hiệu Tân Binh(x5) + 20 vạn lượng Huy Hiệu Đại Tướng
Huy Hiệu Tướng Sĩ(x5) + 2 xu Huy Hiệu Sao Vàng

Phần thưởng

Huy Hiệu Đại Tướng

Sử dụng Huy Hiệu Đại Tướng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 15.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Huy Hiệu Sao Vàng

Sử dụng Huy Hiệu Sao Vàng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Mở rộng rương lệnh bài
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Lá Cờ Đỏ

 

Hoạt động từ Lá Cờ Đỏ

 • Vật phẩm: Cờ Đỏ Sao Vàng được ghép từ Lá Cờ Đỏ  nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng Huy Hiệu Sao Vàng và Ngôi Sao Vàng  mua từ Lãnh Nguyên Soái Minh Nguyệt Trấn giá 1.000 vạn lượng hoặc 50 xu.
 • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể dựng cờ ở khu vực bang hội.
 • Giới hạn: Mỗi ngày chào cờ tối đa 5 lần.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
 • Phần thưởng: mỗi lần hưởng lộc nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn, nhận kinh nghiệm tối đa 150 lần/nhân vật.
 • LƯU Ý: TRONG QUÁ TRÌNH CHÀO CỜ KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN
 • Chào cờ

 

Sự kiện đua top Tiêu Phí

 • Điều kiện: người chơi có tích lũy 7.500 điểm tiêu phí trở lên.
 • Điểm tiêu phí là gì?: điểm này sẽ được tích lũy khi mua Huy Hiệu Sao Vàng(mỗi Huy Hiệu nhận được 1 điểm).
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 1
Bộ Trang Bị An Bang
Bộ Trang Bị Hiệp Cốt
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 2
Bộ Trang Bị An Bang
Chiếc Áo Nhu Tình
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 3
Bộ Trang Bị Định Quốc
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: