Hướng dẫn save rương

08:48 AM [4/9/2021]

 LƯU RƯƠNG VỀ THÀNH KHÔNG MẤT TỔ ĐỘI VÀ TRỞ LẠI ĐIỂM CŨ KHI THỔ ĐỊA PHÙ VỀ THÀNH BẰNG CÁCH ĐI XA PHU HOẶC THẦN HÀNH PHÙ !!!

Thành Đô - Giang Tân Thôn 

Kiếm các tây nam

Thanh thành sơn 

Thần tiên động

Hưởng thủy động

Trường giang nguyên đầu

Thiên tâm động

Phù Dung Động

Mạc Cao Quật

---------------------------------

Đại Lí Phủ

Ác bá địa đạo

Thiên tầm tháp tầng 1

Thiên tầm tháp tầng 2

Thiên tầm tháp tầng 3

Điểm thương sơn 

Long nhãn động

Thổ phỉ động

Điểm thương động tầng 1

Điểm thương động tầng 2

Điểm thương động tầng 3

Vô danh động

Lưỡng thủy động

Thanh khê động

---------------------------------

Dương Châu Phủ

Phục ngưu sơn tây

Kiếm các trung nguyên

Phục ngưu sơn đông

Thục cương sơn 

Tiến cúc động

Linh cốc động

Hoàng hà nguyên đầu 

Lão hổ động

Tuyết báo động 1 

Tuyết báo động 8

Lâm du quan

Cán viên động

---------------------------------

Tương Dương - Ba Lăng Huyện 

Tương dương mật thất

Hoành sơn phái 

Lưu tiên động 1 

Lưu tiên động 6

Chân núi trường bạch

Đào hoa nguyên

---------------------------------

Phượng Tường - Long Môn Trấn

Khoả lang động

Kim quang động

Kinh hoàng động 

Tần lăng 

Vũ lăng sơn 

Đại tù động

Băng hà động

Trường bạch sơn nam

---------------------------------

Biện Kinh

108 La Hán Trận

Thiết tháp mê cung tầng 1

Thiết tháp mê cung tầng 2

Thiết tháp mê cung tầng 3

Dược vương cốc 

Dược vương động 1

Dược vương động 2

Dược vương động 3

Dược vương động 4

Phi thiên động mê cung 

Trường bạch sơn bắc

---------------------------------

Lâm An

Sa mạc địa biểu 

Sa mạc 1 

Sa mạc 2 

Sa mạc 3 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: