Sự Kiện ĐẠI LỄ 30 Tháng 4

02:02 PM [29/4/2024]

 

 • Thời gian30/04/2024 - 30/05/2024.
 • Tên sự kiện: Đại lễ 30/04/2024.

 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   


NPC Đại Tướng Quân

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Làm áo Lính Đã Sửa.
  • Làm áo Lính Mới.
  • Mua áo Lính bị rách.
  • Mua Khuy áo.
  • Ghép mảnh cờ đỏ sao vàng

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Túi Quân Dụng
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 30-05-2024.

Cuộn chỉ
Sử dụng túi quân dụng sẽ nhận được.

Mảnh Vải
Sử dụng túi quân dụng sẽ nhận được.

Áo Lính Bị Rách
Mua từ NPC Thần Tài.

Khuy Áo
Mua từ NPC Thần Tài.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 30-05-2024.

Quân Kỳ
Sử dụng vật phẩm sự kiện may mắn có được.

Áo Lính Đã Sửa
 • Sử dụng tối đa 2000 Áo Lính Đã Sửa/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 2000 Áo Lính Mới/nhân vật/sự kiện.

Áo Lính Mới

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Túi Quân Dụng:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Túi Quân Dụng
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 15
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 15
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 30
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 10
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 15
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 05

 

Công thức làm vật phẩm

 

Công thức Thành phẩm
1 Áo lính bị rách + 20 cuộn chỉ Áo Lính Đã Sửa
1 khuy áo +   20 Mảnh vải Áo Lính Mới

 

Phần thưởng

 

Áo Lính Đã Sửa

 

Sử dụng Áo Lính Đã Sửa sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

 

Áo Lính Mới

 

Sử dụng Áo Lính Mới sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Ngân Phiếu Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2,Bạch Vân không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2,Bạch Vân không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2,Bạch Vân không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2,Bạch Vân không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2,Bạch Vân không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2,Bạch Vân không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT1 & Minh Sơn không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT1 & Minh Sơn không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài -

Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường

Mảnh Hoàng Kim

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim(Cụm 2, Bạch Vân không có) 

Quân Kỳ

Thần Tài( Cụm 2,Bạch Vân không có)

Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Thiên Tuyệt 1
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 800 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch x100
Mốc 1000 nhận Bí Tịch x20
Mốc 2000 nhận 1 mảnh Thạch Anh, 1 Mặt nạ (30 ngày) và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Minh Sơn
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 800 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch x100
Mốc 1000 nhận Bí Tịch x20
Mốc 2000 nhận Huyết Chân Đơn x100 và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Bạch Vân
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 800 nhận Tử Tinh Khoáng Thạch x100
Mốc 1000 nhận Bí Tịch x20
Mốc 2000 nhận Mặt nạ (30 ngày) và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Hàn Sơn
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ x30
Mốc 800 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 1000 nhận Phiêu Vũ (30 ngày) và Mặt nạ (30 ngày)
Mốc 2000 nhận 2 mảnh Hoàng Kim môn phái và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Nghinh Sơn
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ x30
Mốc 800 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 1000 nhận Phi Vân (30 ngày) và Mặt nạ (30 ngày)
Mốc 2000 nhận 2 mảnh Hoàng Kim môn phái và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Phần thưởng mốc Áo Lính Mới máy chủ Phụng Sơn
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 600 nhận Thiên Sơn Bảo Lộ x30
Mốc 800 nhận Quế Hoa Tửu x30
Mốc 1000 nhận Phi Vân (30 ngày) và Mặt nạ (30 ngày)
Mốc 2000 nhận 1 mảnh Hoàng Kim môn phái và 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

 

Hoạt động 2: Quân Kỳ Bang Hội

  Vật phẩmQuân Kỳ   May mắn nhận được khi sử dụng Áo Lính Mới.

  Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.

 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
 • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.(cần có đủ 3000 Túi Quân Dụng)
 • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn. (x2 thưởng pháo hoa ngày tết cần có đủ 5000 Túi Quân Dụng, 1000 Vạn)
 • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn. (x3 thưởng pháo hoa ngày tết cần có đủ 8000 Túi Quân Dụng, 2000 Vạn)
 • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI QUÂN KỲ, VẬY NÊN HÃY SỬ DỤNG CÀNG NHIỀU QUÂN KỲ X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG QUÂN KỲ KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.


Hoạt động 3: Truy Bắt Tướng Quân

 • Thời Gian: 18 giờ 40 phút

 • Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Trường Bạch Sơn Nam

 • Phần thưởng hạ gục boss: Nhiều phần quà hấp dẫn và tỉ lệ rơi ra mảnh Hoàng Kim

 • BOSS TƯỚNG QUÂN LƯU VONG 

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: