Sự Kiện Giáng Sinh

07:42 PM [22/12/2023]

SỰ KIỆN GIÁNG SINH

THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN:

23/12/2023 - 00:00 23/01/2024

NPC Sự Kiện

TÊN NPC Chức Năng

Ông Già Noel

 • Mua hộp quà thô[Vạn].
 • Mua hộp quà rỗng[Xu].
 • Làm hộp quà nhỏ.
 • Làm hộp quà đặc biệt.
 • Kiểm tra số lượng đã sử dụng.

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Nguồn gốc Chi tiết

Phụ kiện giáng sinh

 

Tham gia các hoạt động sau:

Vận Tiêu

Thiên Bảo Khố

Tống Kim

Vượt Ải

Phong Lăng Độ

BOSS Sát Thủ

Nhiệm vụ Dã Tẩu

Train ở bản đồ luyện công

 

Vật phẩm có hạn sử dụng,không khóa,có thể xếp chồng tối đa 1000/1000

Hộp quà thô

Có thể mua ở NPC Sự kiện Ông Già Noel Vật phẩm có hạn sử dụng,không khóa,có thể xếp chồng tối đa 1000/1000

Hộp quà rỗng

Có thể mua ở NPC Sự kiện Ông Già Noel Vật phẩm có hạn sử dụng,không khóa,có thể xếp chồng tối đa 1000/1000

Hộp quà nhỏ

Có thể đổi tại NPC Sự kiện Ông Già Noel Vật phẩm có hạn sử dụng,không khóa,có thể xếp chồng tối đa 1000/1000

Hộp quà đặc biệt

Có thể đổi tại NPC Sự kiện Ông Già Noel Vật phẩm có hạn sử dụng,không khóa,có thể xếp chồng tối đa 1000/1000

CÔNG THỨC GHÉP SỰ KIỆN

x20 Phụ kiện giáng sinh + x1 Hộp quà thô = Hộp quà nhỏ
x20 Phụ kiện giáng sinh + x1 Hộp quà rỗng = Hộp quà đặc biệt


PHẦN THƯỞNG

Sử dụng Hộp quà nhỏ: Nhận được 6.000.000 Kinh Nghiệm(Chỉ nhận được Kinh nghiệm)

Sử dụng Hộp quà đặc biệt: Nhận được 1.500.000 Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được một trong các phần thưởng sau:

Xá lợi kim đơn

Lục thủy tinh

Lam thủy tinh

Tử thủy tinh

Tinh hồng bảo thạch

Long huyết hoàn

Lung linh quyển

Cẩm tú quyển

Đại thành 90

Bí kíp 90

Lệnh bài Phong Lăng Độ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Tiên Thảo Lộ

Quế Hoa Tửu

Bách Quả Lộ

Tẩy Tủy Kinh

Võ Lâm Mật Tịch

Nhu Tình Áo

Nhu Tình Liên

Nhu Tình Nhẫn

Nhu Tình Bội

An Bang Liên

An Bang Nhẫn

An Bang Bội

An Bang Nhẫn

Vinh Diệu Y(Cụm 2 Không có)

Vinh Diệu Ngoa(Cụm 2 Không có)

Chiến Công Bội(Cụm 2 Không có)

Chiến Công Liên(Cụm 2 Không có)

Trang bị Hoàng Kim

Vật phẩm mở rộng rương

Vật phẩm mở rộng hành trang

Huyết Chân Đơn(Cụm 2 Không có)

Mã Bài 80 Vĩnh Viễn

Random Lag Tống Kim

Mảnh Thiên Thạch(1-6)(Không có ở Cụm 2, Bạch Vân,Minh Sơn)

Mảnh An Bang

Thần Tài

Mảnh Hoàng Kim

 

Hàn Băng Lệnh

 

Mảnh Bí Tịch

 

Trang bị Định Quốc

 

Trang bị Hiệp Cốt

 

MỐC THƯỞNG KHI SỬ DỤNG HỘP QUÀ ĐẶC BIỆT

200 400 800 1000

Mã Bài 80(30 Ngày)

x30 Thiên Sơn Bảo Lộ(Có hạn sử dụng)

x30 Quế Hoa Tửu(Có hạn sử dụng)

Bôn Tiêu(30 Ngày)
Chỉ có ở Thiên Tuyệt 1

Vật phẩm: Thần Tài, Mảnh Bí Tịch, Trang Bị Vinh Diệu, Trang Bị Chiến Công, Trang Bị Hoàng Kim sẽ không có ở Phụng Sơn, Bạch Vân.

Trang bị: An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt tại Cụm 2 có tỉ lệ ra trang bị có Hạn Sử Dụng.
 

HOẠT ĐỘNG TRANG TRÍ CÂY THÔNG

Chuông Giáng Sinh

Kẹo Giáng Sinh

Vớ Giáng Sinh

Cây Thông Giáng Sinh

 • Vật phẩm Chuông,Kẹo,Vớ Giáng Sinh nhận được từ hoạt động Yến Tiệc Thịt Nướng
 • Phần thưởng khi tham gia trang trí vô cùng giá trị có cơ hội nhận được vật phẩm sau:
  Bạch Vân, Minh Sơn, Phụng Sơn Thiên Tuyệt 1, Hàn Sơn, Nghinh Sơn

  BÁNH CHƯNG

  Mảnh Hoàng Kim

HOẠT ĐỘNG BANG HỘI

Hàn Băng Lệnh

BĂNG ĐĂNG

ĐIỀU KIỆN VÀ PHẦN THƯỞNG KHI THAM GIA

 • Vật phẩm: Hàn Băng Lệnh  May mắn nhận được khi sử dụng HỘP QUÀ ĐẶC BIỆT.
 • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
  • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
  • Phần thưởng BĂNG ĐĂNG: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Phần thưởng BĂNG ĐĂNG x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

(x2 thưởng BĂNG ĐĂNG cần có đủ 5000 Phụ kiện giáng sinh,5000 Vạn)

 • Phần thưởng BĂNG ĐĂNG x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

(x3 thưởng BĂNG ĐĂNG cần có đủ 8000 Phụ kiện giáng sinh,8000 Vạn.)

 • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI BĂNG ĐĂNG, VẬY NÊN HÃY ĐỐT CÀNG NHIỀU BĂNG ĐĂNG X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG HÀN BĂNG LỆNH KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: