Sự Kiện Tặng Quà Giáng Sinh

09:30 PM [22/12/2023]

HOẠT ĐỘNG TẶNG QUÀ GIÁNG SINH

TÚI QUÀ GIÁNG SINH

VÒNG NGUYỆT QUẾ GIÁNG SINH

HỘP QUÀ TÍM

Nguồn Gốc Vật Phẩm

Túi Quà Giáng Sinh,Vòng Nguyệt Quế Giáng Sinh, Hộp Quà Tím nhận được từ quy đổi Kim Nguyên Bảo ra Xu ở NPC Chủ Tiền Trang.

Quy đổi 500 Kim Nguyên Bảo ra Xu 1 Túi Quà Giáng Sinh
Quy đổi 100 Kim Nguyên Bảo ra Xu 1 Vòng Nguyệt Quế Giáng Sinh
Quy đổi 50 Kim Nguyên Bảo ra Xu 1 Hộp Quà Tím

Sử dụng tặng Túi Quà Giáng Sinh,Vòng Nguyệt Quế Giáng Sinh, Hộp Quà Tím tại NPC Tinh Linh Noel 

Nhận được phần thưởng 500.000 Kinh Nghiệm cho 1 vật phẩm Tặng.

NPC Tinh Linh Noel

1 Túi Quà Giáng Sinh = 500 Điểm

1 Vòng Nguyệt Quế Giáng Sinh = 100 Điểm

1 Hộp Quà Tím = 50 Điểm

LƯU Ý: Điểm tích lũy tối thiểu để xếp hạng nhân vật là 10.000 điểm.

Phần Thưởng Điểm Tích Lũy Tặng Qùa Xếp Hạng.

Thiên Tuyêt 1

TOP Phần Thưởng
1 1 Thần Tài, 1 Mã Bài Phiên Vũ (Vĩnh Viễn)
2 1 Mã Bài Phiên Vũ (60 Ngày) 20 Mảnh Hoàng Kim
3 1 Mã Bài Phiên Vũ(30 Ngày), 10 Mảnh Hoàng Kim

Minh Sơn

TOP Phần Thưởng
1 2 Trang Bị An Bang(Ngẫu Nhiên, thuộc tính ngẫu nhiên), 1 Mã bài Phi Vân(Vĩnh Viễn)
2 1 Trang Bị An Bang(Ngẫu Nhiên, thuộc tính ngẫu nhiên), 1 Mã bài Phi Vân(60 Ngày)
3 1 Trang Bị An Bang(Ngẫu nhiên), 1 Mã bài Phi Vân(30 Ngày)

Phụng Sơn

TOP Phần Thưởng
1 1 Trang Bị An Bang(Ngẫu Nhiên), 1 Trang bị Định Quốc(Ngẫu Nhiên), 1 Mã bài Phi Vân(30 Ngày)
2 1 Trang Bị An Bang(Ngẫu nhiên), 1 Trang bị Định Quốc(Ngẫu Nhiên)
3 2Trang Bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)

Nghinh Sơn, Hàn Sơn

TOP Phần Thưởng
1 10 Mảnh Hoàng Kim, 1 Mã bài Bôn Tiêu(Vĩnh Viễn)
2 5 Mảnh Hoàng Kim, 1 Mã bài Bôn Tiêu(60 Ngày)
3 3 Mảnh Hoàng Kim, 1 Mã bài Bôn Tiêu(30 Ngày)

Bạch Vân

TOP Phần Thưởng
1 1 Trang bị An Bang(Ngẫu Nhiên), Mã bài Phi Vân (30 Ngày), 2 Tẩy Tủy Kinh, 2 Võ Lâm Mật Tịch
2 1 Trang bị An Bang(Ngẫu Nhiên),1 Mã bài Phi Vân(30Ngày)
3 1 Trang bị Định Quốc(Ngẫu Nhiên)

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: