Tính năng câu cá

01:37 AM [10/11/2021]

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: cả ngày
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên
  • Khu vực câu: dọc bờ trái mương trung tâm Dương Châu thành.
  • NPC đổi các loại cá: Ngư Dân(203/200) ba lăng huyện

 

Hướng dẫn tham gia

Thu thập các loại cần câu và lưới đánh cá từ các hoạt động(event game, nhận thưởng cao thủ hoạt động mốc 2 và 3).

Khi đi cần mang theo mồi câu, mua tại Ngư Dân tọa độ (203/200 Ba Lăng Huyện) hoặc có thể xem chi tiết phần thưởng các loại cá.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: