Tính năng Yến Tiệc Thịt Nướng

08:03 PM [11/12/2023]

  Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Yến Tiệc Thịt Nướng sẽ được cập nhật vào ngày... cùng cơ chế tham gia vô cùng gay cấn, hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Thời gian và NPC liên quan : 

Thời gian : 8 giờ 05 phút - 10 giờ 05 phút - 15 giờ 05 phút - 17 giờ 05 phút.

Điều kiện : Nhân vật cấp 80 trở lên, cần có 99 Vạn.

Hình Ảnh Ghi Chú

  • Tên NPC: Bạch Tiên Sinh
  • Vị trí: Giữa các thành thị.
  • Chức năng: Nhận & trả nhiệm vụ Yến Tiệc Thỏ Nướng
  • Nội dung nhiệm vụ: Thu thập 20 Thịt Nướng tại Yến Tiệc Thịt Nướng.
  • Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ.

 

Thông tin chi tiết

Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thịt Nướng Khác nhau : 

Thời gian hoạt đông : 45 phút.

Ngày

Bản đồ mở Yến Tiệc Thịt Nướng

Thứ 2 Trường Bạch Sơn Nam ( 142/154 )

Thứ 3

Trường Bạch Sơn Bắc ( 214/208 )
Thứ 4 Mạc Cao Quật ( 219/206 )
Thứ 5 Ba Lăng Huyện ( 177/204 )
Thứ 6 Giang Tân Thôn ( 446/376 )
Thứ 7 Long Môn Trấn ( 234/273 )
Chủ Nhật Phong Lăng Độ ( 154/194 )

Mỗi 5 phút quái lò nướng sẽ bắt đầu xuất hiện.

Tiêu diệt quái sẽ xuất hiện nhiều Bàn Tiệc Thịt Nướng.

 

Nhân vật phải ở dạng PK hoặc Đồ Sát mới có thể dùng Bàn Tiệc.

 

Nhân sĩ nhấp vào các Bàn Tiệc Thịt Nướng để nhận thưởng.

 

Thu thập 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng là hoàn thành 1 nhiệm vụ. Có thể quay trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiện vụ tiếp theo.

Phần thưởng Yến Tiệc Thịt Nướng 

  • Hoàn thành và trả 1 nhiệm vụ tại NPC Bạch Tiên Sinh sẽ nhận được :
  • 30.000.000 kinh nghiệm
  • Ngẫu nhiên 2 - 10 Lễ Bao Thành Tựu.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: