Sự KiệnTôn Sư Trọng Đạo 2022

05:16 AM [16/11/2022]

 • Thời gian16/11/2022 - 05h30 ngày 16/12/2022.
 • Tên sự kiện: Tôn Sư Trọng Đạo.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   


Nhất Đại Tông Sư

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Ghép Túi Bút.
  • Ghép Cặp Học.
  • Mua Sách.
  • Ghép Hoa Điểm 10.

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Bút Mực
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 16-12-2022.

Sách
Mua từ NPC Nhất Đại Tông Sư

Túi Bút
 • Sử dụng tối đa 1000 Túi Bút/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 1000 Cặp Học/nhân vật/sự kiện.

Cặp Học

Hoa Điểm Mười

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Bút Mực:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Qùa
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

 

Công thức làm vật phẩm

Công thức Thành phẩm
Bút mực(x10) + 20 vạn lượng Túi Bút
Túi Bút (x1) + Sách (x1) Cặp Học

Phần thưởng

Túi Bút

Sử dụng Túi Bút sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Cặp Học

Sử dụng Cặp Học sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 3.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2 không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2 không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2 không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2 không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2 không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2 không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT6 & 7 không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT6 & 7 không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Lệnh Bài Tôn Sư
Chữ Tôn Chữ Sư
Chữ Trọng Chữ Đạo
Lam Phổ Băng Tinh Tối đa sử đụng nhận thêm 100 Huyết Chân Đơn(Cụm 2 không có)

Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường

Mảnh Hoàng Kim

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim(Cụm 2 không có) 

Phần thưởng mốc Cặp Học
Mốc 100 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư.
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 250 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư
Mốc 350 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư
Mốc 400 nhận thiên sơn bảo lộ x30
Mốc 500 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư
Mốc 600 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư
Mốc 700 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư
Mốc 800 nhận quế hoa tửu x30
Mốc 900 nhận 1 Lệnh bài Tôn Sư

 

Hoạt động 2: Đua top tích lũy

 •  Điểm có từ đâu ?!

 • Dùng Lệnh Bài Tôn Sư nhận được 50 điểm, dùng Lam Phổ Băng Tinh 1 điểm.

 • Phần thưởng đua top tích lũy:

 • Phần thưởng CỤM 2
  TOP 1: Dây chuyền An Bang(Vĩnh viễn) ngẫu nhiên thuộc tính, 6 Lệnh bài Tôn Sư, Bộ trang bị An Bang 30 ngày.
  TOP 2: Ngẫu nhiên nhẫn An Bang(Vĩnh viễn) ngẫu nhiên thuộc tính, 4 Lệnh bài Tôn Sư, Bộ trang bị An Bang 30 ngày.
  TOP 3: Ngọc bội An Bang (Vĩnh viễn) ngẫu nhiên thuộc tính, 2 Lệnh bài Tôn Sư, Bộ trang bị Định Quốc 30 ngày.
  Phần thưởng CỤM 1
  TOP 1: 12 Mảnh Hoàng Kim , 1 Mảnh Thiên Thạch Cấp 6 , Ngựa Phiêu Vũ 30 ngày.
  TOP 2: 9 Mảnh Hoàng Kim, 1 Mảnh Thiên Thạch Cấp 5, Ngựa Bôn Tiêu 30 ngày.
  TOP 3: 4 Mảnh Hoàng Kim, 1 Mảnh Thiên Thạch Cấp 4, Ngựa Phi Vân 30 ngày.

 

Hoạt động 3: Săn boss Phản Đồ

 • Vị trí triệu hồi Boss: Bản đồ Hoa Sơn
 • Dùng Lệnh Bài Tôn Sư để triệu hồi boss, không có giới hạn giờ thả boss.
 • Phần thưởng: Mặc định sẽ nhận được 50 điểm Tích lũy sự kiện, ngẫu nhiên 10 đến 30 Xu hành trang, tiêu diệt được BOSS sẽ rơi ngẫu nhiên 3 vật phẩm của BOSS đại.
 • LƯU Ý: BOSS PHẢN ĐỒ CÓ THỜI GIAN TỒN TẠI LÀ 30 PHÚT.

 

Hoạt động 4: Hoa Điểm Mười

  • Vật phẩmHoa Điểm Mười nhận được bằng cách ghép 4 chữ Tôn Sư Trọng Đạo tại NPC Nhất Đại Tôn Sư.
  • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
  • Giới hạn: Mỗi ngày trồng hoa tối đa 5 lần.
  • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
  • Phần thưởng đối với Hoa điểm mười Thường: mỗi lần thưởng thức nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn, nhận kinh nghiệm tối đa 150 lần/nhân vật.
 • Phần thưởng đối với Hoa điểm mười Đặc biệt: mỗi lần trồng hoa nhận được 100.000.000  điểm kinh nghiệm cộng dồn, nhận kinh nghiệm tối đa 150 lần/nhân vật.
 • (Muốn làm 1 HOA Đặc Biệt cần phải bỏ thêm vào  1500 vật phẩm Bút Mực)

  • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 2 LOẠI HOA ĐIỂM MƯỜI, VẬY NÊN HÃY TRỒNG CÀNG NHIỀU HOA ĐIỂM MƯỜI ĐẶC BIỆT CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH TRỒNG HOA KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: