Cửa hàng Thành Tựu

01:32 PM [9/1/2023]

Hoạt động 3: Điểm Thành Tựu và Cửa Hàng Thành Tựu

 • Vị trí: Lễ Quan Có Mặt ở Các Thành Thị, Thôn Trang.
 • Công dụng:
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 1 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.).
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 2 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.)
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 3.
 • Điểm thành tựu là gì?: Đối với điểm thành tựu nhân vật có được quý nhân sĩ có thể dùng đổi vật phẩm, trang bị tại Cửa Hàng Thành Tựu Lễ Quan.
 • Tham gia và hoàn thành các hoạt động sau để nhận được điểm thành tựu: Vượt ải giết Boss, đổi tích lũy Tống Kim 300 tích lũy sẽ nhận được 1 điểm thành tựu,bí cảnh đánh quái,trang trí cây đào, sử dụng bao lì xì, hoạt động Viêm Đế, Vận Tiêu, Phong Lăng độ giết Hải Tặc.
 • Vật phẩm Thần Tài:

 • Nguồn gốc: Tham gia sử dụng Khay Mứt Đặc Biệt, Mua tại cửa hàng thành tựu 1.

 • Thưởng sử dụng Thần Tài: sau sử dụng sẽ nhận được một trong các loại trang bị(Vĩnh Viễn) ở cửa hàng thành tựu 1 và 2.

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: