Sát nhập máy chủ Thiên Tuyệt 1 vs Linh Sơn

03:03 PM [6/12/2023]

Thông tin sáp nhập

 • Thời gian sáp nhập: 15h00 - 17h00 10/12.
 • Thiên Tuyệt 1 và Linh Sơn: lấy tên mới là Thiên Tuyệt 1.
 • Nội dung hỗ trợ:.
 • 🔥 Máy chủ Thiên Tuyệt 1: hỗ trợ 200 tỷ kinh nghiệm. Nhân vật cấp 135 mới thể nhận hỗ trợ.
  🔥 Máy chủ Linh Sơn: hỗ trợ 1000 tỷ kinh nghiệm + 1 Bạch Kim Lệnh Bài 30 ngày Khóa( Trang bị +5 ).Nhân vật cấp 130 mới thể nhận hỗ trợ.
 • Thông tin cần biết: Những nhân vật cùng tên sẽ được thêm 1 kí hiệu "@" phía sau sẽ được hỗ trợ đổi lại tên, vui lòng đến lễ quan để thay đổi.
 • Thông tin bang hội: toàn bộ thành thị sẽ được làm mới để bắt đầu đánh và chiếm lại, trong thời gian từ ngày 10 đến hết ngày 17, bang hội tham gia lôi đài và ctc sẽ được miễn giới hạn 7 ngày.
 • LƯU Ý QUAN TRỌNG: chỉ giữ lại 3 nhân vật cấp cao nhất trong tài khoản của 2 máy chủ. Nhận hỗ trợ tại NPC Thiên Nhi ở các Thôn. Hạn chót nhận đến 14h59 ngày 10/12.
 • Bang hội:
  Sau khi sáp nhập, nhân sĩ Linh Sơn sẽ phải kêu gọi huynh đệ gia nhập vào lại bang, thành thật xin lỗi quý nhân sĩ vì sự bất tiện trên!!

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: