Mừng Quốc Khánh 2 tháng 9

09:18 AM [23/8/2023]

 

 • Thời gian24/08/2023 - 05h30 Ngày 08/09/2023.
 • Tên sự kiện: Chào Mừng Quốc Khánh 2/9.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   


Đại Tướng Quân

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Ghép Cờ Đỏ Sao Vàng
  • Ghép Huy Hiệu Chiến Công
  • Mua Lá Cờ Đỏ
  • Mua Huy Hiệu Thô

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Ngôi Sao Vàng
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 09-08-2023.

Lá Cờ Đỏ
Mua từ NPC Sự Kiện.

Huy Hiệu Thô
Mua từ NPC Sự Kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 09-08-2023.

Quân Kỳ
Sử dụng vật phẩm Huy Hiệu Chiến Công may mắn có được.

Cờ Đỏ Sao Vàng
 • Sử dụng tối đa 800 Cờ đỏ sao vàng/nhân vật/sự kiện.( Kéo Cờ tại Minh Nguyệt Trấn 204/194 )
 • Sử dụng tối đa 800 Huy Hiệu Chiến Công/nhân vật/sự kiện.

Huy Hiệu Chiến Công

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Ngôi Sao Vàng:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Ngôi Sao Vàng
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 15
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 15
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 30
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 10
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 15
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 5

 * Train quái có tỷ lệ ngẫu nhiên rơi Ngôi Sao Vàng.

*  Bản đồ 8x 9x 12x có tỉ lệ rơi.

Công thức làm vật phẩm

Công thức Thành phẩm
Ngôi Sao Vàng(x20) + Lá Cờ Đỏ (x1) Cờ Đỏ Sao Vàng
Ngôi Sao Vàng(x20)  + Huy Hiệu Thô(x1) Huy Hiệu Chiến Công

Phần thưởng

Cờ Đỏ Sao Vàng

Sử dụng Cờ Đỏ Sao Vàng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Huy Hiệu Chiến Công

Sử dụng Huy Hiệu Chiến Công sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường (Phụng Sơn không có ) Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên ( Phụng Sơn không có )
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ ( Phụng Sơn không có ) Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội ( Phụng Sơn không có )
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên ( Phụng Sơn không có ) An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn ( Phụng Sơn không có )
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội ( Phụng Sơn không có ) An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ ( Phụng Sơn không có )
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2 & Minh Sơn không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2 & Minh Sơn không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2 & Minh Sơn không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2 & Minh Sơn không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2 & Minh Sơn không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2 & Minh Sơn không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT1 & Linh Sơn & Phụng Sơn không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT1 & Linh Sơn & Phụng Sơn không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Ngũ Sắc Long Châu ( Phụng Sơn )
Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường Mảnh An Bang  ( Phụng Sơn không có )

Mảnh Hoàng Kim (Phụng Sơn không có)

Quân Kỳ

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim(Cụm 2 không có) 

 Thần Tài( Cụm 2 không có)

 

Phần thưởng mốc Huy Hiệu Chiến Công
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 400 nhận thiên sơn bảo lộ x30
Mốc 800 nhận quế hoa tửu x30

 

 

Hoạt động 2: Điểm Thành Tựu và Cửa Hàng Thành Tựu

 • Vị trí: Lễ Quan Có Mặt ở Các Thành Thị, Thôn Trang.
 • Công dụng:
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 1 (Cụm 2 không mở được).
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 2 (Cụm 2 không mở được.)
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 3.
 • Điểm thành tựu là gì?: Đối với điểm thành tựu nhân vật có được quý nhân sĩ có thể dùng đổi vật phẩm, trang bị tại Cửa Hàng Thành Tựu Lễ Quan.
 • Tham gia và hoàn thành các hoạt động sau để nhận được điểm thành tựu: Vượt ải giết Boss, đổi tích lũy Tống Kim 300 tích lũy sẽ nhận được 1 điểm thành tựu,bí cảnh đánh quái,tặng Hoa Hồng, sử dụng bao lì xì, hoạt động Viêm Đế, Vận Tiêu, Phong Lăng độ giết Hải Tặc.
 • Vật phẩm Thần Tài:

 • Nguồn gốc: Tham gia sử dụng Hiệu Chiến Công, Mua tại cửa hàng thành tựu 1.

 • Thưởng sử dụng Thần Tài: sau sử dụng sẽ nhận được một trong các loại trang bị(Vĩnh Viễn) ở cửa hàng thành tựu 1 và 2.

 

Hoạt động 3: Quân Kỳ

   • Vật phẩm: Quân Kỳ  May mắn nhận được khi sử dụng Huy Hiệu Chiến Công.
   • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
  • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
  • Phần thưởngQuân Kỳ: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Phần thưởng Quân Kỳ x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x2 thưởng Quân Kỳ cần có đủ 4000 Ngôi Sao Vàng , 5000 Vạn)

 • Phần thưởng Quân Kỳ x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x3 thưởng Quân Kỳ cần có đủ 5000 Ngôi Sao Vàng,10.000 Vạn.)

  • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI QUÂN KỲ, VẬY NÊN HÃY DÙNG CÀNG NHIỀU QUÂN KỲ X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG LỆNH BÀI THÁNH MẪU KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: