Bí Cảnh Mật Đồ

01:29 PM [9/1/2023]

HƯỚNG DẪN BÍ CẢNH LUYỆN CÔNG

BÍ CẢNH LUYỆN CÔNG giúp bằng hữu có môi trường luyện công dễ dàng hơn, ít cạnh tranh mà vẫn mang lại cực kỳ nhiều giá trị. Lưu ý: mỗi ngày chỉ có thể luyện công tại bản đồ này 6 giờ/ nhân vật, mỗi bản đồ tối đa 1 đội 6 người. Ở đây số lượng quái sẽ đông hơn, tốc độ hồi sinh nhanh hơn, kinh nghiệm nhiều hơn 1.5 lần bản đồ ngoài, có hệ thống boss xanh và lửa trại như bên ngoài, có npc mua bán thuốc, mở rương bán rác ngay tại bản đồ, ở bản đồ này sẽ bật chế độ nói không với pk.

B1. Mua Bí Cảnh Mật Lệnh(Tại kỳ trân các).

B2. Đến Võ Lâm Truyền Nhân các thành để tìm hiểu(cần phải tự lập tổ đội tối đa 6 thành viên, mỗi lệnh bài sẽ có thể sử dụng được 2 giờ).

Ngoài việc có thể train như bản đồ thông thường và được các loại ưu đãi cũng như lợi thế, trong quá trình train quái bằng hữu có thể có cơ hội nhận được điểm thành tựu.

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: