Chuỗi sự kiện Tân Xuât Phát Lộc

07:21 PM [26/1/2022]

 

 • Thời gian26/01/2022 - 05h30 ngày 26/02/2022.
 • Hoạt động 1: Bánh chưng mừng xuân.
 • Hoạt động 2Múa lân mừng xuân.
 • Hoạt động 3Săn boss Lục Kỳ Lân.
 • Hoạt động 4: Đốt pháo mừng xuân.
 • Hoạt động 5Pháo hoa mừng xuân.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

Hoạt động 1: NPC & Vật phẩm liên quan

   

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Chào lửa lớn

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Nấu bánh chưng và bánh tét.
  • Bỏ thêm củi và kiểm tra lượng củi.

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Túi mừng xuân
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-02-2022.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Lá bánh
Mở từ Túi mừng xuân.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Gạo nếp
Mở từ Túi mừng xuân.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đậu xanh
Mở từ Túi mừng xuân.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thịt heo
Mở từ Túi mừng xuân.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-02-2022.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Bánh chưng
 • Sử dụng tối đa 999 Bánh Chưng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 600 Bánh Tét/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-02-2022.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Bánh tét

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Túi mừng xuân:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Lễ vật Trung Thu
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10
Múa lân mừng xuân Hoàn thành nhiệm vụ 50

Công thức nấu bánh

Công thức Thành phẩm
Lá bánh(x500) + Gạo nếp(x500) + Đậu xanh(x500) + Thịt heo(x500) + 1500 vạn lượng 100 Bánh chưng
Lá bánh(x900) + Gạo nếp(x900) + Đậu xanh(x900) + Thịt heo(x900) + 100 xu 100 Bánh tét

Phần thưởng

Bánh Chưng

Sử dụng Bánh Chưng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Bánh Tét

Sử dụng Bánh Tét sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
Hiệp Cốt Đan Tâm Giới Hiệp Cốt Tình ý Kết
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Lung linh quyển
Huyết Trân Đơn Sử dụng tối đa nhận 50 Huyết Trân Đơn và 2,5 tỉ điểm kinh nghiệm

 

Hoạt động 2: Múa Lân Mừng Xuân

 • Thời giantừ 12 giờ 00 đến 21 giờ.
 • NPC tiếp quản: Tri Phủ Đại Nhân nha môn thành thị.
 • Khung giờ: Chỉ có thể múa lân từ khung giờ 12 kết thúc sau 21 giờ.
 • Giới hạn: Mỗi ngày chỉ có thể múa lân 3 lần.
 • Phần thưởng: Tổng phần thưởng khi hoàn thành cả 3 lần là 99.999.999 điểm kinh nghiệm cộng dồn và 9 điểm hoạt động.
 • Hướng dẫn: Nhận nhiệm từ Tri Phủ Đại Nhân, sau đấy di chuyển cùng với đoàn lân đến vệ binh của 4 cửa thành môn theo chỉ dẫn, sau phục mệnh tại Tri Phủ Đại Nhân.
 • LƯU Ý: LÂN SƯ CÓ THỜI GIAN TỒN TẠI LÀ 30 PHÚT

Hoạt động 3: Săn boss Lục Kỳ Lân

 • Thời gian20h35 hàng ngày.
 • Vị trí: Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh (Từ xa phu).
 • Phần thưởng: tương tự boss Đại Hoàng Kim, đi kèm là Huyết Trân Đơn nâng cấp thuộc tính của trang bị tại Thợ Rèn.
 • LƯU Ý: LỤC KỲ LÂN CÓ THỜI GIAN TỒN TẠI LÀ 120 PHÚT
 

Hoạt động 4: Đốt pháo mừng xuân

 • Thời gian: bắt đầu từ 26/01 đến 26/02.
 • Vật phẩm: Pháo Hoa Mừng Xuân  nhận được khi sử dụng Phong Pháo Đại.
 • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể đốt pháo ở khu vực bang hội.
 • Giới hạn: Mỗi ngày được hưởng lộc tối đa 5 lần.
 • Phần thưởng: mỗi lần hưởng lộc nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn và có tỉ lệ ngẫu nhiên Huyết Trân Đơn.
 • LƯU Ý: TRONG QUÁ TRÌNH HƯỞNG LỘC KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN

Hoạt động 5: NPC & Vật phẩm liên quan Pháo Hoa Mừng Xuân

   

Thần tài
Thần tài

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Bán các loại pháo và cành cây.

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Hộp Quà Xanh
Phong pháo trung
 • Sử dụng tối đa 999 Phong pháo trung/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 600 Phong pháo địa/nhân vật/sự kiện.
 • Phong pháo trung có giá 20 vạn
 • Phong pháo đại có giá 1 xu
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 999, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 26-02-2022.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Phong pháo đại

Phần thưởng

Phong pháo trung

Sử dụng Phong pháo trung sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Phong pháo đại

Sử dụng Phong pháo đại sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên
Thiên tuyệt lễ hộp(tích lũy có thể đổi thêm các loại trang bị như Vinh Diệu, Hồng Ảnh, Mảnh Hoàng Kim, An Bang, Định Quốc v.v...) Dụng cụ đánh bắt cá
Mốc 5000 vật phẩm
Trang bị An Bang
Trang bị Định Quốc
Trang bị Vinh Diệu
Trang bị Chiến Công
Trang bị Hoàng Kim
Rương Thần Khí vĩnh viễn
Huyết Trân Đơn x200

Sự kiện đua top Tiêu Phí

 • Thời giantừ 26/01 đến 05h30 21/02.
 • Điều kiện: người chơi có tích lũy 15.000 điểm tiêu phí trở lên.
 • Điểm tiêu phí là gì?: điểm này sẽ được tích lũy khí mua Phong Pháo Đại(mỗi Phong nhận được 1 điểm).
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 1
Ngựa phiên vũ 140 vĩnh viễn
Bảo rương thần khí vĩnh viễn x2
Bộ trang bị An Bang Max Option
Mảnh Hoàng Kim x5
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 2
Ngựa bôn tiêu 120 vĩnh viễn
Bảo rương thần khí vĩnh viễn x2
Bộ trang bị Định Quốc Max Option
Mảnh hoàng kim x2
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 3
Ngựa phi vân 100 vĩnh viễn
Bảo rương thần khí vĩnh viễn x1
Mảnh hoàng kim

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: