Nhiệm vụ dã tẩu

08:36 AM [4/9/2021]

Nhiệm vụ Dã Tẩu - Chuỗi nhiệm vụ huyền thoại từng làm nên tên tuổi của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ cung cấp cho nhân sĩ nhiều phần thưởng hấp dẫn quý giá mà còn mang lại nhiều khoảnh khắc phiêu bạt khó quên cùng bằng hữu giang hồ.

Bản đồ Phong Lăng Độ

 

Thời gian & điều kiện tham gia

Điều kiện tham gia
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ trong giang hồ.
 • Lưu ý: Tất cả trang bị (khóa, Hoàng Kim,...) trao cho Dã Tẩu sẽ không được hoàn trả.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dã Tẩu

- Vị trí: Phượng Tường (202/193), Thành Đô (393/317), Đại Lý (206/202), Biện Kinh (216/193), Tương Dương (198/205), Dương Châu (217/185), Lâm An (194/186).

- Chức năng:

 • Tham gia nhiệm vụ hàng ngày.
 • Hủy nhiệm vụ ngày.
 • Nhận phần thưởng mốc. Xem tình hình làm nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ càng khó thì sẽ nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Có thể hủy nhiệm vụ đang nhận bằng mảnh bản đồ sơn hà xã tắc.
 • Nếu hủy tất cả nhiệm vụ thì sẽ mất toàn bộ số lần tích lũy nhiệm vụ.
 • Có thể dùng vật phẩm tiền vạn hoặc tinh hồng bảo thạch để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.
 • Vào 00h00 mỗi ngày: Hệ thống sẽ làm mới (reset) lại số lần làm nhiệm vụ của nhân vật.
 • Nếu nhân vật đang nhận nhiệm vụ và qua thời gian reset thì nhiệm vụ đang nhận sẽ được tính là nhiệm vụ đầu tiên của ngày mới.
 • Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành của nhân vật sẽ được hệ thống ghi nhận và nhân sĩ có thể nhận được phần thưởng các mốc hoàn thành nhiệm vụ tương ứng.
 • Nhận thưởng mốc hoàn thành 5.000 nhiệm vụ: Hệ thống sẽ làm mới (reset) số lần hoàn thành nhiệm vụ về 0.
 • Nhân vật đã hoàn thành 5.000 nhiệm vụ nhưng không nhận thưởng mốc: Không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ mới.

Cách thức tham gia

Giới hạn nhiệm vụ
 • Giới hạn nhiệm vụ: 20 lần/ngày.
 • Dùng Lệnh Ngọc Long Lệnh Bài(Dã Tẩu) (5 lệnh bài/ngày/nhân vật) để tăng số lần làm nhiệm vụ.
Phần thưởng khi hoàn thành, có thể chọn: 
 • Có thể nhận một số tiền vạn nhất định.
 • Có thể nhận điểm kinh nghiệm.
 • Có thể nhận vật phẩm(có khả năng nhận được các loại trang bị cao cấp).

Phần thưởng theo mốc

 • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm nhận dược Không cộng dồn.
Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
500 Ngẫu nhiên trang bị An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình
1.000 Ngẫu nhiên trang bị An Bang, Hiệp Cốt
2.000 Võ Lâm Mật Tịch x2
3.000 Tẩy Tủy Kinh x2
4.000 10.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
5.000 Ngẫu nhiên trang bị Hoàng Kim Môn Phái (không khóa, vĩnh viễn)

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: