Sáp nhập liên cụm máy chủ 22/03

09:44 AM [17/3/2022]

Thông tin sáp nhập

  • Thời gian sáp nhập: 16h00 - 18h00 22/03.
  • Cụm 1(Thiên Tuyệt 4 & Thiên Tuyệt 3): lấy tên mới là Thiên Tuyệt 6.
  • Cụm 2(Thiên Tuyệt 2 & Thiên Tuyệt 5): lấy tên mới là Thiên Tuyệt 7.
  • Thông tin cần biết: Những nhân vật cùng tên sẽ được thêm 1 kí hiệu "@" phía sau sẽ được hỗ trợ đổi lại tên, vui lòng đến lễ quan để thay đổi.
  • Thông tin bang hội: toàn bộ thành thị sẽ được làm mới để bắt đầu đánh và chiếm lại, trong thời gian từ ngày 22 đến hết ngày 31, bang hội tham gia lôi đài và ctc sẽ được miễn giới hạn 7 ngày.
  • LƯU Ý QUAN TRỌNG: chỉ giữ lại 3 nhân vật cấp cao nhất trong tài khoản của 2 máy chủ.
  • Đăng ký giữ bang hội(Thiên Tuyệt 3&Thiên Tuyệt 5): Quý bang chủ vui lòng đăng ký tên bang hội cần được khôi phục tại 2 máy chủ trên với hỗ trợ viên trước khi sáp nhập để bqt hỗ trợ giữ lại cho bang!!

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: