Sự kiện Mừng Xuân 2023

01:06 PM [9/1/2023]

 • Thời gian10/01/2023 - 05h30 ngày 15/02/2023.
 • Tên sự kiện: Mừng Xuân 2023.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   


Thần Tài

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Ghép Khay Mứt Thường.
  • Ghép Khay Mứt Đặc Biệt.
  • Mua Hạt Tổng Hợp.
  • Mua Mứt Trái Cây.

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Khay Mứt Nguyên
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 15-02-2023.

Hạt Tổng Hợp
Mua từ NPC Thần Tài.

Mứt Trái Cây
Mua từ NPC Thần Tài.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 15-02-2023.

Pháo Hoa Ngày Tết
Sử dụng vật phẩm sự kiện may mắn có được.

Khay Mứt Thường
 • Sử dụng tối đa 1000 Khay Mứt Thường/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 1000 Khay Mứt Đặc Biệt/nhân vật/sự kiện.

Khay Mứt Đặc Biệt

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Bút Mực:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Qùa
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

 

Công thức làm vật phẩm

Công thức Thành phẩm
Khay Mứt Nguyên(x10) + Hạt Tổng Hợp (x1) Khay Mứt Thường
Khay Mứt Nguyên (x15) + Mứt Trái Cây (x1) Khay Mứt Đặc Biệt

Phần thưởng

Khay Mứt Thường

Sử dụng Khay Mứt Thường sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Khay Mứt Đặc Biệt

Sử dụng Khay Mứt Đặc Biệt sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2,Linh Sơn không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2,Linh Sơn không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2,Linh Sơn không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2,Linh Sơn không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2,Linh Sơn không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2,Linh Sơn không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT1 & Uy Sơn không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT1 & Uy Sơn không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Tối đa sử đụng nhận thêm 100 Huyết Chân Đơn(Cụm 2,Linh Sơn không có)

Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường

Mảnh Hoàng Kim

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim(Cụm 2, Linh Sơn không có) 

Pháo Hoa Ngày Tết Lời Chúc

Thần Tài( Cụm 2,Linh Sơn không có)

Phần thưởng mốc Khay Mứt Đặc Biệt
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 400 nhận thiên sơn bảo lộ x30
Mốc 800 nhận quế hoa tửu x30

 

Hoạt động 2: Nhặt Cành Đào và Trang Trí Cây Đào Khổng Lồ

 • Vật phẩm trang trí gồm: Cành Đào Lời Chúc

 • Sử dụng Khay Mứt Đặc Biệt may mắn sẽ nhận được Lời Chúc.

 • Hoạt Động Nhặt Cành Đào diễn ra vào các khung giờ: 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ.

 • Phần thưởng trang trí Lời Chúc: Thưởng 1.000.000 Kinh Nghiệm (50 Lần/1 Ngày/1 Nhân Vật)

 • Phần thưởng trang trí Cành Đào: Thưởng 2.000.000 Kinh Nghiệm, 2 Điểm Thành Tựu (25 Lần/1 Ngày/1 Nhân Vật vượt quá 25 lần sẽ không nhận được Kinh Nghiệm, vẫn nhận được điểm Thành Tựu )

 

Hoạt động 3: Điểm Thành Tựu và Cửa Hàng Thành Tựu

 • Vị trí: Lễ Quan Có Mặt ở Các Thành Thị, Thôn Trang.
 • Công dụng:
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 1 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.).
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 2 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.)
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 3.
 • Điểm thành tựu là gì?: Đối với điểm thành tựu nhân vật có được quý nhân sĩ có thể dùng đổi vật phẩm, trang bị tại Cửa Hàng Thành Tựu Lễ Quan.
 • Tham gia và hoàn thành các hoạt động sau để nhận được điểm thành tựu: Vượt ải giết Boss, đổi tích lũy Tống Kim 300 tích lũy sẽ nhận được 1 điểm thành tựu,bí cảnh đánh quái,trang trí cây đào, sử dụng bao lì xì, hoạt động Viêm Đế, Vận Tiêu, Phong Lăng độ giết Hải Tặc.
 • Vật phẩm Thần Tài:

 • Nguồn gốc: Tham gia sử dụng Khay Mứt Đặc Biệt, Mua tại cửa hàng thành tựu 1.

 • Thưởng sử dụng Thần Tài: sau sử dụng sẽ nhận được một trong các loại trang bị(Vĩnh Viễn) ở cửa hàng thành tựu 1 và 2.

 

Hoạt động 4: Pháo Hoa Ngày Tết

   • Vật phẩmPháo Hoa Ngày Tết  May mắn nhận được khi sử dụng Khay Mứt Đặc Biệt.
   • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
  • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
  • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x2 thưởng pháo hoa ngày tết cần có đủ 1500 Khay Mứt Nguyên, 1000 Vạn)

 • Phần thưởng Pháo hoa ngày tết x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x3 thưởng pháo hoa ngày tết cần có đủ 2500 Khay Mứt Nguyên,10 Cành Đào,2000 Vạn.)

  • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI PHÁO HOA NGÀY TẾT, VẬY NÊN HÃY ĐỐT CÀNG NHIỀU PHÁO HOA NGÀY TẾT X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT PHÁO HOA KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: