Sự kiện Nhất Đại Tông Sư

02:22 AM [10/11/2021]

 

 • Thời gian09/11 - 00h00 ngày 05/12/2021.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Nhất Đại Tông Sư

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Đổi hoa và đi kèm các tính năng trong sự kiện.

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Quyển Sách
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 06-12-2021.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Đóa hoa
 • Sử dụng tối đa 999 Đóa hoa/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 800 Lẵng hoa/nhân vật(có thể sử dụng hơn 800 bánh, từ 800 bánh trở đi sẽ chỉ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm, phần thưởng ngẫu nhiên vẫn sẽ bình thường, sau khi đạt mốc và nhận thưởng, hệ thống sẽ reset lại điểm).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 500/500, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 06-12-2021.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Lẵng hoa

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Quyển Sách::

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Số lượng
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

Công thức đổi hoa

Công thức Thành phẩm
15 Quyển Sách + 20 vạn Đóa Hoa
25 Quyển Sách + 2 xu hoặc có thể mua 3 xu ở Nhất Đại Tông Sư Lẵng Hoa

Phần thưởng

Đóa hoa

Sử dụng Đóa hoa sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Máy chủ vận hành 3 tháng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Máy chủ vận hành dưới 3 tháng: 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
Hiệp Cốt Đan Tâm Giới Hiệp Cốt Tình ý Kết
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Lung linh quyển

Lẵng hoa

Sử dụng Lẵng hoa sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Máy chủ 3 tháng 5.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Máy chủ dưới 3 tháng 2.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên
Thiên tuyệt lễ hộp(tích lũy có thể đổi thêm các loại trang bị như Vinh Diệu, Hồng Ảnh, Mảnh Hoàng Kim, An Bang, Định Quốc v.v...) Dụng cụ đánh bắt cá
Phần thưởng tối đa đóa hoa
Máy chủ 3 tháng: 8.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
Máy chủ dưới 3 tháng: 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
10 vật phẩm dụng cụ đánh bắt cá
Phần thưởng tối đa lẵng hoa
20 vật phẩm dụng cụ đánh bắt cá
Máy chủ 3 tháng: 7.500.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
Máy chủ dưới 3 tháng: 3.500.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
Nếu ăn 2000 vật phẩm sẽ được vật phẩm
Tâm Pháp 120
Nếu ăn 5000 vật phẩm sẽ được ngẫu nhiên trang bị
Trang bị An Bang
Trang bị Định Quốc
Trang bị Vinh Diệu
Trang bị Chiến Công
Ngựa Bôn Tiêu 60 ngày
Mảnh Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được 1 hoặc 2 Bảo Rương Thần Khí 120(Tháng)

Sự kiện đua top Tiêu Phí

 • Thời giantừ 09/11 đến 05h30 05/12.
 • Điều kiện: người chơi có tích lũy 3500 điểm tiêu phí trở lên.
 • Điểm tiêu phí là gì: điểm này sẽ được tích lũy khí mua Lẵng Hoa(mỗi Lẵng Hoa = 1 điểm).
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 1
2 Bảo rương thần khí 120(vĩnh viễn)
2 Bảo rương thần khí 120(tháng)
10 Lệnh bài boss hoàng kim
50 vật phẩm dụng cụ đánh bắt cá
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 2
1 Bảo rương thần khí 120(vĩnh viễn)
2 Bảo rương thần khí 120(tháng)
7 Lệnh bài boss hoàng kim
35 vật phẩm dụng cụ đánh bắt cá
Người chơi có số điểm tích lũy tiêu phí TOP 3
3 Bảo rương thần khí 120(tháng)
3 Lệnh bài boss hoàng kim
20 vật phẩm dụng cụ đánh bắt cá

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: