Nhiệm vụ thiên bảo khố

12:44 PM [22/3/2016]

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: giờ lẻ trong ngày (xem thêm tại bài viết thời gian hoạt động)
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 100 trở lên
 • NPC tham gia: Dịch Quan tại các thành thị

 

Hướng dẫn tham gia

 • Đến tìm NPC Dịch Quan ở các thành thị xin đối thoại vào phó bản Thiên Bảo Khố, khi vào được bên trong bạn sẽ ở khu vực tập hợp, bạn cần tổ đội nhiều người chơi sẽ làm nhanh và hiệu quả hơn.
 • Nếu là cá nhân: nhận được một dãy số gồm 6 chữ số ví dụ: 1-3-5-7-9-11. 
 • Nếu là tổ đội: Chỉ đội trưởng mới có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ thì từng thành viên trong tổ đội sẽ nhận được một dãy số gồm 6 chữ số kết hợp có dạng 1-3-5-7-9-11.
 • Để hoàn thành nhiệm vụ bạn phải mở rương theo thứ tự đã được giao lúc bang đầu, sau khi tiêu diệt boss xong toàn bộ thành viên phải đến mở rương thì mới được tính. Cá nhân mở rương không đúng thứ tự và hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ thất bại, đồng thời cá nhân mở sai sẽ bị tống ra khỏi bản đồ.
Nguyên liệu Ghi chú

Ngũ Hành Phù
Nguồn gốc: Mua trong Kỳ Trân Các.

Giá: 20 vàng.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sử dụng nhận được các loại phù hỗ trợ trong Thiên Bảo Khố.

Triệt Kim Phù

Triệt Mộc Phù

Triệt Thổ Phù

Triệt Thủy Phù

Triệt Hỏa Phù
Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sau khi sử dụng, nếu Boss Hộ Bảo ở xung quanh phạm vi hiệu quả 500 sẽ tương ứng bị giảm 50%.

 • Triệt Kim Phù giảm 50% Kháng vật lý.
 • Triệt Mộc Phù giảm 50% Kháng độc.
 • Triệt Thổ Phù giảm 50% Kháng lôi.
 • Triệt Thủy Phù giảm 50% Kháng thủy.
 • Triệt Hỏa Phù giảm 50% Kháng hỏa.

Rương Thiên Bảo Khố
Nguồn gốc: Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng rất giá trị.

Các vật phẩm liên quan

 

Phần thưởng Tín sứ cao cấp

 • Sau khi mở rương bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng kinh nghiệm.
 • Ngoài ra bạn còn có thể ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng kim.
 • Hoàn tất nhiệm vụ về trả cho NPC Dịch Quan ở bên ngoài thành thị sẽ nhận thêm một lượng lớn kinh nghiệm và điểm uy danh.

 

Một số lưu ý khi tham gia

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 2 lần trong ngày, bạn có thể sử dụng thêm Tín Sứ Lệnh để nhận nhiệm vụ thêm 1 đợt nữa (sử dụng tối đa 2 lần/ngày).
 • Trong Thiên Bảo Khố, việc tổ tội chỉ mang tính chất cùng nhau hợp sức tiêu diệt boss nhưng mỗi cá nhân đều phải mở rương.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: