Tính năng Cảnh Giới Võ Học

11:04 AM [21/12/2023]

Tính năng Cảnh Giới Võ Học

Nội Dung

 

 Hình ảnh

Chức Năng

Nhạc Bất Quần

Trường Bạch Sơn Bắc (234/227)

  • Đột phá cảnh giới võ học

  • Bán mảnh bí tịch thần bí

  • Bán mặt nạ Võ Hoàng

  • Bán mặt nạ Võ Đế

 

 

 

Các cảnh giới võ học

 

   Cảnh Giới   

Hình Ảnh

Điều kiện / Thuộc tính

Võ Khí

Điều kiện:

- 50 Mảnh Bí Tịch

- 5 Bí Tịch Thần Bí

Thuộc tính :

- Tăng vĩnh viễn 5 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu Võ khí 

 

Võ Giả

Điều kiện:

- 100 Mảnh Bí Tịch

- 15 Bí Tịch Thần Bí

Thuộc tính:

- Tăng vĩnh viễn 10 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu Võ giả 

Võ Sư

Điều kiện:

- 200 Mảnh Bí Tịch

- 25 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 10 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu Võ Sư 

Tông Sư

Điều kiện:

- 250 Mảnh Bí Tịch

- 30 Bí Tịch Thần Bí

Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 10 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu Tông Sư

Võ Linh

Điều kiện:

- 300 Mảnh Bí Tịch

- 35 Bí Tịch Thần Bí

Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 15 điểm điểm tiềm năng

- Tăng thêm vĩnh viễn 5 điểm kỹ năng

- 1 Danh hiệu Võ Linh 

Võ Vương

Điều kiện:

- 400 Mảnh Bí Tịch

- 50 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 20 điểm điểm tiềm năng

- Tăng thêm vĩnh viễn 5 điểm kỹ năng

- 1 Danh hiệu  Võ Vương 

Võ Hoàng

Điều kiện:

- 500 Mảnh Bí Tịch

- 60 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 30 điểm điểm tiềm năng

- Tăng thêm vĩnh viễn 5 điểm kỹ năng

- 1 Danh hiệu  Võ Hoàng

- 1 Mặt nạ Võ Hoàng

 

Võ Tông

Điều kiện:

- 600 Mảnh Bí Tịch

- 70 Bí Tịch Thần Bí

Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 30 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu  Võ Tông 

Võ Tôn

Điều kiện:

- 700 Mảnh Bí Tịch

- 100 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 50 điểm điểm tiềm năng

- 1 Danh hiệu  Võ Tôn 

Võ Thánh

Điều kiện:

- 800 Mảnh Bí Tịch

- 120 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 50 điểm điểm tiềm năng

- Tăng thêm vĩnh viễn 5 điểm kỹ năng

- 1 Danh hiệu  Võ Thánh 

Võ Đế

Điều kiện:

- 1000 Mảnh Bí Tịch

- 150 Bí Tịch Thần Bí


Thuộc tính

- Tăng vĩnh viễn 100 điểm điểm tiềm năng

- Tăng thêm vĩnh viễn 5 điểm kỹ năng

- 1 Danh hiệu  Võ Đế

- 1 Mặt nạ Võ Đế  

 

 

Lưu ý :

Phải kích hoạt cảnh giới thấp trước mới có thể kích hoạt cảnh giới kế tiếp.

Khi kích hoạt cảnh giới Võ Hoàng có đặc quyền mua Mặt Nạ Võ Hoàng (HSD : 30 ngày), vật phẩm khóa (Không bán tiệm, không giao dịch, không vứt bỏ). Đặc quyền cảnh giới còn UPDATE trong thời gian sắp tới.

Khi kích hoạt cảnh giới Võ Đế có đặc quyền mua Mặt Nạ Võ Đế (HSD : 30 ngày), vật phẩm khóa (Không bán tiệm, không giao dịch, không vứt bỏ). Đặc quyền cảnh giới còn UPDATE trong thời gian sắp tới.

 

 

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: