Tính năng vận tiêu

12:34 PM [22/3/2016]

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: liên tục không giới hạn thời gian
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 105 trở lên
 • NPC tham gia: Ông Chủ Tiêu Cục tại Thành Đô (376/316)

 

Hướng dẫn tham gia

 • Người chơi đủ điều kiện đến tìm ông chủ tiêu cục Ông Chủ Tiêu Cục để xin vận tiêu, sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được đưa đến Thanh Thành Sơn để áp tiêu đến giao cho NPC Tiêu Sư ở tọa độ 243/219.
 • Tùy vào loại xe tiêu mà trên đường đi bạn sẽ gặp số lượng chướng ngại vật khác nhau. Xe đồng sẽ đánh 1 sơn tặc, xe bạc sẽ đánh 2 sơn tặc, xe vàng sẽ đánh 3 sơn tặc. Bắt buộc phải tiêu diệt sơn tặc mới có thể qua cửa, ngoài ra bạn còn có thể bị người khác cướp tiêu.
 • Sau khi giao tiêu cho NPC Tiêu Sư thành công bạn hãy về trả nhiệm vụ cho NPC Lục Tam Cân để nhận thưởng.

Thanh Thành Sơn

 

Phần thưởng vận tiêu

 • Phần thưởng nhận được là số lượng lớn kinh nghiệm, Hộ Tiêu Lệnh (dùng để đổi các loại vật phẩm hỗ trợ cho xe tiêu), điểm Uy danh tùy theo loại xe tiêu mà bạn hộ tống.
 • Ngoài ra bạn còn có thể ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng kim.

 

Một số lưu ý khi tham gia

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 2 lần trong ngày, bạn có thể nộp Vận Tiêu mật lệnh để tiếp tục vận tiêu thêm 1 đợt nữa (nộp mật lệnh tối đa 2 lần/ngày).
 • Ngoài vận tiêu, bạn còn có thể cướp tiêu để nhận được phần thưởng rất giá trị từ xe tiêu, mỗi ngày chỉ cướp được tối đa 5 lần.
 • Có thể dùng Hộ Tiêu Lệnh để mua một số vật phẩm để hỗ trợ xe tiêu ở những chuyến sau.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: